Klachten

We hopen natuurlijk dat je tevreden bent over de door ons verleende zorg. De verloskundigen van Verloskundige Praktijk Castricum doen er alles aan om, op een zo optimaal mogelijke manier, verloskundige zorg en begeleiding te geven. We vinden het belangrijk om dit zo veel mogelijk af te stemmen op de wensen en behoeften van elke zwangere. Hier zetten wij ons dag en nacht voor in.

Desondanks kan het voorkomen dat je ontevreden bent over de bejegening van één van ons. We hopen dat je de ruimte voelt om dat bij ons te uiten. Vertel het ons als er iets is wat je dwarszit! Liefst zo snel mogelijk, maar óók als je er al even mee rond loopt. Dan praten we er samen over. Wellicht kunnen we een misverstand uit de weg ruimen of je geruststellen. Het kan ook zijn dat we onze manier van werken zodanig kunnen aanpassen dat je je daar prettiger bij voelt. We willen er graag voor je zijn!

Wil je meer weten over je rechten of wil je advies? Of wil je de klacht met iemand anders bespreken? Of vind je het prettig als iemand je helpt bij het indienen van een klacht?

Neem dan contact op met de klachtenfunctionaris.

De klachtenfunctionarissen zijn onpartijdig. Zij bespreken met je waarover je ontevreden bent en wat je zou willen bereiken met jouw klacht. Zij adviseren je wat je kunt doen. Ze helpen ook om het gesprek met ons aan te gaan als je dat moeilijk vindt. Of om een brief te schrijven over de klacht. De klachtenfunctionaris kan jou en ons helpen om samen een oplossing te zoeken. Alles wat je de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.

Contact met de klachtenfunctionaris Neem contact op met een klachtenfunctionaris via klachtverloskunde.nl

De verloskundige probeert, eventueel samen met de klachtenfunctionaris, je klacht binnen zes weken af te handelen. Binnen deze periode ontvang je van ons bericht wat we hebben gedaan met jouw klacht.

Als je er met de verloskundige en de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet uit komt, kun je jouw klacht voorleggen aan de Geschilleninstantie Verloskunde. Deze onafhankelijke instantie onderzoekt en beoordeelt of de klacht gegrond is. Zij doet hierover een bindende uitspraak. Kijk voor meer informatie op de website van de Geschilleninstantie Verloskunde.