De Praktijk

Door de kleinschaligheid van onze praktijk is er volop gelegenheid om elkaar te leren kennen en zodoende onze zorg af te kunnen stemmen op jouw wensen en behoeften.

Zolang je zwangerschap zonder complicaties verloopt, zullen wij je zwangerschap en bevalling begeleiden. Indien nodig, verwijzen wij je door naar de gynaecoloog in het ziekenhuis, voor advies of evt. medische behandeling

Sinds 2017 zijn wij als praktijk aangesloten bij IJmond Geboortezorg. Hierin werken de verloskundige praktijken uit onze regio intensief samen met de gynaecologen en de klinisch verloskundigen van het Rode Kruis Ziekenhuis te Beverwijk.

Door deze samenwerking zorgen we er met elkaar voor dat je de beste zorg op de juiste plek door de juiste zorgverlener krijgt. In de praktijk betekent dit ook dat wij bij bepaalde medische indicaties de bevalling kunnen begeleiden onder verantwoordelijkheid van de gynaecoloog.

Onze praktijk heeft samen met de omliggende praktijken en de STBN een eigen echocentrum waar alle echoscopische onderzoeken kunnen plaatsvinden:
Echocentrum Midden-Kennemerland

We begeleiden een aantal keer per jaar studenten van de verloskunde academie.
Zij zijn dan aanwezig tijdens het spreekuur, bij je bevalling of de kraamvisites. Mocht je daar bezwaar tegen hebben, dan kun je dit altijd bij ons aangeven.